Резултати од распишаниот конкурсот на фотографија на тема: „Денот на прегратките низ моја фотографија“ по повод одбележувањето на 21ти Јануари ,,Денот на прегратките“ од Локалната библиотека ,,Гоце Делчев“ Велес

 

Според одлука од жирито во категорија основно образование:

 

Првата награда му припадна на Тале Мицелинов 4одд во ООУ„Васил Главинов“ Велес.

Втора награда и припадна на Мила Арсова 4одд во ООУ„Васил Главинов“ Велес

Трета награда му припадна на Љубе Лазов 5 одд во ООУ„Блаже Конески“ Велес

 

Според одлука од жирито во категорија средно образование:

 

Првата награда и припадна на Марија Андреева 2 година во СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес

Втората награда и припадна на Наталија Купенкова 4 година во ССОУ„Димитрија Чуповски“ Велес

Третата награда му припадна на Петар Иванов 1 година во СОУ„Гимназија Кочо Рацин“ Велес

 

Пофалници добиваат:

 

Кристина Купенкова 9 одд ООУ„Блаже Конески“ Велес

Дуковски Ѓоре 1 одд ООУ„Св.Кирил и Методиј“ Велес

Теодора Мицелинова 3 одд ООУ„Васил Главинов“ Велес

Никола Тодоров 5 одд ООУ„Блаже Конески“ Велес

 

На сите учесници им се заблагодаруваме за учеството на конкурсот на фотографија на тема:„Денот на прегратките низ моја фотографија“. Исто така им даруваме многу прегратки и многу среќа,топлина и радост.