Меѓународниот ден на дарување книги се одржува на 14 ти февруари. Главната цел на овој ден е книгите да стигнат во рацете на повеќе деца.Идејата е да се охрабрат луѓето да поклонуваат книги.

Затоа Локалната библиотека„Гоце Делчев“ од Велес ве поканува да подарите книга на пријател, на вашето дете, да донирате во некоја организација која дистрибуира книги на деца на кои им се потребни.