По повод раѓањето на Гоце Делчев, Локалната библиотека распишува награден конкурс законкурс-гоце 2023 -1
конкурс-гоце 2023 -2
1.Изработка на ликовно-литературна творба на тема:„Книгата е извор на мудроста“
2. Поетска или прозна творба на тема:„Книгата е извор на мудроста“
3. Поетска или прозна творба на тема:„Библиотеката е храм на мудроста“

Творбите може да ги испраќаат на нашата меил адреса bibliotekaveles22@gmail.com со следните податоци: име и презиме,ментор,училиште,одделение,телефон за контакт или на адреса ул.„Алексо Демниевски“бр.11 Велес.

 Ќе бидат доделени по 3 награди за прво, второ и трето место посебно за секој конкурс.

Резулатите ќе бидат соопштени на почетокот од месец февруари.

Наградите ќе бидат доделени  на 3.2.2023 година во просториите на Библиотеката