На 28.10.2022 година во Медијатеката на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес се одржа промоција на „Другарска азбука“ од Снежана Петрова – Џамбазова. Ова дело на велешката авторка беше промовирано преку работилница со ученици од второ одделение од сите основни училишта во Велес под менторство на наставниците: Роска Петрова, Лорета Стојанова, Мaријанчо Филипов и Оливера Матева.

Учениците се запознаа со содржината на делото кое преку стихувана форма со тема од училишниот живот ги претставува буквите од азбуката. Потоа сите ученици активно се вклучија создавајќи свое другарче од секоја буква на креативен начин.

„Другарска азбука“ од Снежана Петрова – Џамбазова е четиво кое го олеснува процесот на учење на буквите.