Денес во Медијатеката на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес се се одржа уредувачки маратон на тема „Светски ден на бегалците“.
Активноста беше дел од глобалниот повик International Refugee Day којшто се одвива од 20-26 јуни оваа година.
Настанот со одржа во соработка помеѓу Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, Вики клубот-Велес и Глам-Македонија.