ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА, ВЕЛЕС

Е-пошта Печати PDF

Доделување на наградите од литературниот конкурс на тема „Мајка“

По повод светскиот ден на жената 8 Март, во февруари, оваа година, Локалната библиотека „Гоце Делчев“ - Велес и Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ - Велес, распишаа литературен конкурс на тема „Мајка“. Право на учество имаа учениците од основно и средно образование, поделени во три категории. Наградите беа доделени на свеченост во малата сала на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ - Велес на 7.3.2018 година. Жири комисијата која ги вреднуваше песните, во состав: Лила Арсова, Божидар Јовиќ и Родна Јанчева, ги донесе следните резултати:

прва категорија за ученици од III до V одд.

1. Анѓела Колодезни III а одд.ООУ „Јордан Хаџи Константинов - Џинот“ – Велес, Ментор: Валентина Петрова,
2 Леа Андонова IV-3 одд. ООУ “Васил Главинов”- Велес
Ментор: Златка Велковска
3. Амила Папиќ IV одд. ООУ„Рајко Жинзифов“Г.Оризари - Велес
Ментор:Борка Тоцинова,
3.Виктор Анчевски IV одд.ООУ „С.Б.Буридан“ Иванковци-Отовица Велес,Ментор: Билјана Коцевска –Трипуновска.

втора категорија за ученици од VI до IX одд

1.Габриела Оцедова Vll-а одд.ООУ „Благој Кирков“ - Велес Ментор: Горан Грков

2. „Мојата мајка“ од Ивана Арсовска 7-а одд ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес, Ментор Анита Мирчева

3. Вероника Гијовска IX-2 ООУ „Блаже Конески“ Велес, Ментор-Иванка Славковска
3. „ Валерија Ѓорѓиева Vll б ООУ„ Јордан Х. К. Џинот“Велес Даниела Трендафилова


трета категорија за ученици од I од IV год.

1. Дарио Стојановски 3-2 клас ССОУ„Димитрија Чуповски“ Велес
Ментор:Љубинка `Ртоска
2. Ленче Ѓорѓиова 1-5 клас СОУ„Гимназија Кочо Рацин-Велес” Ментор: Александра Стојановска
3. „За мама“ Наталија Купенкова I-1 ССОУ ,,Димитрија Чуповски”- Велес
Ментор: Верица Николова
3. „Мајка“ Леона Коцевска I в СОУ„Јовче Тесличков“ Велес
Ментор: Маријан Пракицов.

Share