ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЛОКАЛНА БИБЛИОТЕКА, ВЕЛЕС

Е-пошта Печати PDF

ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА

Локалната библиотека „Гоце Делчев“ - Велес, од 06 (понеделник) 07.2020 година повторно почнува да работи со корисници. Во согласност со мерките и препораките од Владата на РСМ по предлог заклучоци од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, донесе одлука за отпочнување со работа на библиотеките. Библиотеката ќе продолжи да работи со задолжително почитување на протоколот за работа на библиотеки:

ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА КОРИСНИЦИТЕ
Задолжително носење лична заштитна опрема на лицето, што подразбира каква било форма на заштита која ги покрива пределот на носот и устата: маска, марама или шал. Корисникот може да влезе во библиотеката само со лични заштитни средства
Дезинфекција на рацете пред влегување во библиотека (средството за дезинфекција е обезбедено од библиотеката)
Одржување на физичко растојание од 2 метри
Во библиотеката истовремено може да влезе по еден корисник во секој оддел
Библиотеката ќе ги следи мерките на надлежните органи и соодветно ќе ги прилагодува и менува постојните мерки на заштита. Библиотеката навремено ќе ги информира корисниците за сите промени преку соопштенија на влезот, преку официјалната веб страна и на профилот на фејсбук.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Работата со корисниците ќе се одвива во една смена од 8:00-16:00 часот.
Сабота е неработна.

РАБОТА СО КОРИСНИЦИ:
Само за враќање и позајмување книги
Обновување на членството и запишување на нови корисници.
Читалните нема да работат се до новите упатства
ВРАЌАЊЕ НА ПОЗАЈМЕНИТЕ КНИГИ:
Корисниците ќе можат да ги вратат книгите и да позајмат нови.
Книгите ќе можат да се вратат единствено во библиотеката во која се позајмени.
Вратените книги посебно се одвојуваат и во следните 72 часа нема да бидат достапни за издавање.
Библиотеката нема да го евидентира пропишаниот рок за враќање на позајмените книги во периодот кога не работеше со корисници.
На корисниците нема да им биде овозможено слободно пребарување по фондот.

Share