Прва активност од проектот „Од книгата научив“

Локалната библиотека „Гоце Делчев“-Велес како прва активност на проектот „Од книгата научив“ на 27.9 и 30.9. 2021г. реализираше литературни работилници во соработка со Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ на тема „Раскази од велешки писатели“ со ученици од основните училишта од градот

 

На работилниците, учениците презентираа различни раскази од членовите на Клубот кои пишуваа за деца: Лили Арсова, Соња Гаврилова и Наташа Б. Богоевска.

Потоа учениците со своите ментори: Елена Гуновска, Анита Мирчевска, Гордана Мирчевска, Менка Андреева, Костадинка Атанасова и Наташа Б. Богоевска, група по група ги разгледаа насловите од Детскиот оддел што ги нуди Библиотеката, а не се лектирни изданија. Библиотекарите во Одделот за возрасни им објаснија како функционира зајмувањето книги.

Учениците можеа да ги разгледаат насловите што ги набави Библиотеката преку проектот „Збогатување на книжниот фонд“ финансиран од Министерството за култура преку  Програмата за финансирање проекти од национален интерс во културата од областа на библиотечната дејност.

Преку активностите на учениците се реализираа следниве цели: афирмација на делата на велешките автори кои пишуваат за деца; поттикнување на љубопитноста за читање на дискутираните дела; стекнување навика за читање книги и посета на Библиотеката; стекнување самодоверба за искажување свое мислење и почитување на туѓото.

Продолжуваме со следни активности од проектот „Од книгата научив“ чија основна цел е афирмација на книгата, нејзиното значење и воспитно-образовното влијание врз учениците.

 

Виртуелна Библиотека

АУДИО БИБЛИОТЕКА НА НССРМ

Е-РЕПОЗИТОРИУМ

Би ве интересирало

Промовирана книгата „Тркало на животот“ од Ленче Китанова

Промовирана книгата „Тркало на животот“ од Ленче Китанова

Во просториите на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес се одржа промоција на книгата „Тркало на животот“ од авторката Ленче Китанова. Настанот го отвори директорката Снежана Бошевска, а го водеше модераторот Стефанија Јакимовска.   Извадоци од романот читаше...

Промоција нa романот од Родна Јанчева – „ Непребол”

Промоција нa романот од Родна Јанчева – „ Непребол”

Промоција нa петтиот романот од Родна Јанчева - „ Непребол” во Локалната библиотека,,Гоце Делчев“ Велес во соработка со клубот на писатели „К.С.Рацин„. Родокрајната авторка преку овој роман го прикажува животот на едно традиционално македонско семејсво во текот на...