Прва активност од проектот „Од книгата научив“

Локалната библиотека „Гоце Делчев“-Велес како прва активност на проектот „Од книгата научив“ на 27.9 и 30.9. 2021г. реализираше литературни работилници во соработка со Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ на тема „Раскази од велешки писатели“ со ученици од основните училишта од градот

 

На работилниците, учениците презентираа различни раскази од членовите на Клубот кои пишуваа за деца: Лили Арсова, Соња Гаврилова и Наташа Б. Богоевска.

Потоа учениците со своите ментори: Елена Гуновска, Анита Мирчевска, Гордана Мирчевска, Менка Андреева, Костадинка Атанасова и Наташа Б. Богоевска, група по група ги разгледаа насловите од Детскиот оддел што ги нуди Библиотеката, а не се лектирни изданија. Библиотекарите во Одделот за возрасни им објаснија како функционира зајмувањето книги.

Учениците можеа да ги разгледаат насловите што ги набави Библиотеката преку проектот „Збогатување на книжниот фонд“ финансиран од Министерството за култура преку  Програмата за финансирање проекти од национален интерс во културата од областа на библиотечната дејност.

Преку активностите на учениците се реализираа следниве цели: афирмација на делата на велешките автори кои пишуваат за деца; поттикнување на љубопитноста за читање на дискутираните дела; стекнување навика за читање книги и посета на Библиотеката; стекнување самодоверба за искажување свое мислење и почитување на туѓото.

Продолжуваме со следни активности од проектот „Од книгата научив“ чија основна цел е афирмација на книгата, нејзиното значење и воспитно-образовното влијание врз учениците.

 

Виртуелна Библиотека

АУДИО БИБЛИОТЕКА НА НССРМ

Е-РЕПОЗИТОРИУМ

Би ве интересирало

Промоција на романот „Солзите на сестра ми“ од Лилјана Зашова

Промоција на романот „Солзите на сестра ми“ од Лилјана Зашова

Во Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, беше промовиран романот „Солзите на сестра ми“ од Лилјана Зашова. Промотор беше Нада Алексова која во своето излагање ја потенцираше важноста на темата која е секојдневна и реално присутна помеѓу сите нас. Една многу...

Награден фото конкурс на тема „Книга за во зима“

Награден фото конкурс на тема „Книга за во зима“

По повод раѓањето на Гоце Делчев, Локалната библиотека распишува награден фото конкурс на тема: „„Книга за во зима“ Фотографиите може да ги испраќаат на нашата меил адреса [email protected] со следните податоци: име и презиме, телефон и возраст....

Награден конкурс по повод раѓањето на Гоце Делчев

Награден конкурс по повод раѓањето на Гоце Делчев

По повод раѓањето на Гоце Делчев, Локалната библиотека распишува награден конкурс за 1.Изработка на ликовно-литературна творба на тема:„Книгата е извор на мудроста“ 2. Поетска или прозна творба на тема:„Книгата е извор на мудроста“ 3. Поетска или прозна творба на...