ПРОЕКТ ЗБОГАТУВАЊЕ НА КНИЖЕВНИОТ ФОНД

Во просториите на медиотеката на Локалната библиотека„Гоце Делчев“ од Велес во периодот од 20.09.2021 до 30.09.2021 се организираше изложба на книги набавени со финансиска поддршка на Министерството за култура, со почитување на протоколите  на КОВИД – 19.

Проектот е одобрен на Годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во културата од областа на заштитата на културното наследство за 2021 година од страна на Министерството за култура.

Целта на овој проект беше промовирање на културното наследство – книгите , како вистинска вредност , посебно кај младите.

Со финансиските средства во износ од 44.000,00 ден одобрени од страна на Министерството за култура се набавија книги во три категории

1.Лектири од прво до деветто оддделение

2.Книги од македонски автори и

3.Белетристика.

По  спроведување на набавката на нови наслови, се организираше изложба , со цел да се запознаат граѓаните од Велес со новите наслови, посебно се стави акцент на младите од основните и средните училишта од Велес.

Набавката на новите изданија финансирани од страна на Министерството за култура поттикна упис на  нови корисници на услугите на Библиотеката.

Виртуелна Библиотека

АУДИО БИБЛИОТЕКА НА НССРМ

Е-РЕПОЗИТОРИУМ

Би ве интересирало

Промоција на романот „Солзите на сестра ми“ од Лилјана Зашова

Промоција на романот „Солзите на сестра ми“ од Лилјана Зашова

Во Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, беше промовиран романот „Солзите на сестра ми“ од Лилјана Зашова. Промотор беше Нада Алексова која во своето излагање ја потенцираше важноста на темата која е секојдневна и реално присутна помеѓу сите нас. Една многу...

Награден фото конкурс на тема „Книга за во зима“

Награден фото конкурс на тема „Книга за во зима“

По повод раѓањето на Гоце Делчев, Локалната библиотека распишува награден фото конкурс на тема: „„Книга за во зима“ Фотографиите може да ги испраќаат на нашата меил адреса [email protected] со следните податоци: име и презиме, телефон и возраст....

Награден конкурс по повод раѓањето на Гоце Делчев

Награден конкурс по повод раѓањето на Гоце Делчев

По повод раѓањето на Гоце Делчев, Локалната библиотека распишува награден конкурс за 1.Изработка на ликовно-литературна творба на тема:„Книгата е извор на мудроста“ 2. Поетска или прозна творба на тема:„Книгата е извор на мудроста“ 3. Поетска или прозна творба на...