Промоција нa петтиот романот од Родна Јанчева – „ Непребол” во Локалната библиотека,,Гоце Делчев“ Велес во соработка со клубот на писатели „К.С.Рацин„. Родокрајната авторка преку овој роман го прикажува животот на едно традиционално македонско семејсво во текот на целиот животен век. Авторката реално ни ги доловува сите среќни моменти од една и трагичните судбини од друга страна.Во дел од секојдневните ситуации може да се препознае секој од нас. И посакуваме да создаде уште многу успешни дела.