Изложба на книги од проектот „Збогатување на Роднокрајниот оддел“

Изложба на книги од проектот „Збогатување на Роднокрајниот оддел“

Зборот е печат, а делото вечен паметник на едно време, на едно постоење. Кога делото се чува и негува тоа опстојува низ годините, низ вековите, а со самото свое опстојување, на својот создател му дава бесмртност. Токму тоа го прави Библиотека негувајќи го...
Фотопроект- „Помеѓу полиците“

Фотопроект- „Помеѓу полиците“

  Ова е проект во којшто наши читатели ја посетија Библиотеката и беа фотографирани помеѓу полиците со книги. Целта е промовирање на Библиотеката и библиотечниот материјал, мотивирање на јавноста за читање и зголемување на љубовта кон книгата. Очекуваме...