Промовирана стихозбирката „Патот до божјите очи“ на Оливера Станковска

Промовирана стихозбирката „Патот до божјите очи“ на Оливера Станковска

Денес во Локалната библиотека „Гоце Делчев“, Велес беше промовирана стихозбирката „Патот до божјите очи“ на Оливера Станковска. „Патот до божјите очи“ е сонетен венец, во кој се пее за опозициската релација помеѓу доброто и злото, љубовта и омразата, светлината и...