Помош за пребарување COBISS/OPAC

 

» На нашата почетна страна од веб сајтот, кликнете на банерот COBISS+ или на линкот кон COBISS+

 

» По отварање на линкот COBISS+ изберете (кликнете) „Изборно пребарување„

 

» Од изборното пребарување започнете го вашето пребарување по автор, наслов или клучни зборови

 

Од листата на пребаруваното го одбирате насловот што го барате

 

» На крај ја запишувате сигнатурата и насловот на книгата