Учениците од ООУ"Васил Главинов од 1-4 со наставничката Славица Левкова беа гости во библиотеката. Од страна на библиотекарките им беа презентирани повеќе сликовници и книги со укажување на важноста и придобивките од читањето на книги. Учениците со голема љубопитност...