Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, ги додели наградите на наградените учесници од распишаниот конкурс на тема „Пред споменикот на Делчев“ .

Во категорија Поезија до 14 години наградени беа:

I награда Ања Димовска VIII одд. ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ с.Иванковци Велес, ментор Мирјана Пановска;

II награда Јана Пљокова IX одд. ООУ „Блаже Конески“ Велес, ментор Иванка Славковска;

III награда Саида Балтиќ IV ООУ „Рајко Жинзифов“ Горно Оризари, Велесментор Невенка Ѓошева.

Во категорија Поезија над 15 години наградени беа:

I награда Никола Трендафилов, СОУ „Гимназија Кочо Рацин “ Велес, ментор Александра Стојановска;

II награда Стефанија Јакимовска, СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес, ментор Магдалена Сарагинова;

III награда Стефани Стојчева I година СОУ „Гимназија Кочо Рацин “ Велес.ментор Магдалена Сарагинова;