Локалната библиотека „Гоце Делчев“ учествуваше на Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“

Локалната библиотека „Гоце Делчев“ учествуваше на Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“

Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес со ученичката Ангела Арсовска, победник на Општинскиот натпревар „Млади библиотекари“ 2022 учествуваше на Републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ кој се одржа во Охрид. Исидора Николоска од Прилеп е победник на...
Прва промоција од Поетскиот караван „СТИХУВАЛКИ 2022“

Прва промоција од Поетскиот караван „СТИХУВАЛКИ 2022“

Денес, 13.5.2022год, пред  Ликовниот салон се одржа првата промоција  од Поетскиот караван „СТИХУВАЛКИ 2022“, како дел од проектот поддржан од Министерството за култура. Настанот е организиран од издавачката куќа ЕДУКА МАК, во соработка со Локална библиотека „Гоце...
Ангела Арсовска победник на натпреварот „Млади библиотекари 2022“

Ангела Арсовска победник на натпреварот „Млади библиотекари 2022“

Денес во Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес,  се организираше Општинскиот натпревар „Млади библиотекари 2022“, на кој учествуваа ученици од основните училишта: ООУ „Св. Кирил и Методиј“, ООУ „Панко Брашнаров“, ООУ “Блаже Конески“, ООУ „Тодор Јанев“  Чашка, ООУ...
Одбележан Денот на Локалната библиотека „Гоце Делчев“

Одбележан Денот на Локалната библиотека „Гоце Делчев“

Нашиот патрон Гоце Делчев ќе рече: „Јас го разбирам светот како поле на културен натпревар меѓу народите“ Токму таа културна наобразба започнува со првиот прочитан збор, со првата разбрана страница во книгата. Храмот на книгата е библиотеката или како што ние милуваме...
Книгата доживеана како најдобар пријател на детето

Книгата доживеана како најдобар пријател на детето

По повод Светскиот ден на литературата за деца, 2 април, Локалната Библиотека „ГоцеДелчев“ Велес во соработка со Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“-Велес, организирашес редба со роднокрајни писатели за деца. На средбата присуствуваа писателите Марина...